Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit transformohet në Ministri për Sistem Politik

Sipas analistëve transformimi i fundit në mënyrë cilësore e ndryshon pozitën juridike dhe nga një organ i administratës me cilësi të sekretariatit, e shndërron në ministri, që do të thotë, një entitet me status të barabartë me të gjitha ministritë e tjera.