Restaurimi i Xhamisë së Plumbit në Shkodër fillon pranverën e 2020

Drejtoria e Përgjithshme e Vakëfeve të Republikës së Turqisë përmes një delagacioni të saj i kryesuar nga kryetari Adnan Ertem ka realizuar një vizitë në Shqipëri për të diskutuar me autoritetet shqiptare në lidhje me bashkëpunimin për restaurimin e Xhamisë së Plumbit në Shkodër dhe për çështje të tjera.