Përvjetori i shpalljes së themelimit Republikës Turke të Qipros së Veriut

Sot Republika Turke e Qipros së Veriut kremton 36 vjetorin e shpalljes së themelimit.