Një qytet që nuk ka xhami dhe varreza për myslimanët

Në një shoqëri të krishterë, ata që e quajnë veten grek nuk i njohin të drejtën për të jetuar asnjë shoqërie tjetër përveç vetvetes.