Një grua nga Zelanda e Re shkoi në një xhami në Holandë dhe kërkoi të falur për sulmet terroriste

Në Holandë, një grua nga Zelanda e Re, shkoi në xhami dhe kërkoi të falur për shkak të sulmeve terroriste ndaj dy xhamive gjatë namazit të xhumasë në vendin e saj.