Në Shqipëri vazhdojnë të organizohen veprimtari kulturore me rastin e Festës Kombëtare të Republikës së Turqisë

Me rastin e 96-vjetorit të shpalljes së Republikës së Turqisë në sallën e konferencave të fondacionit “ALSAR” u zhvillua një veprimtari kulturore e organizuar nga grupi i fëmijëve që frekuentojnë qendrën e kurseve të gjuhëve të huaja.