Në Shqipëri u mbajt paneli rajonal "Mesazhi universal i Yunus Emresë"

Instituti turk "Yunus Emre" Tiranë në bashkëpunim me "Balkan Research Center" (Qendra e Studimeve Ballkanike) të Universitetit “New York Tirana”, universitet i Fondacionit Turk Maarif, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve turke dhe studiuesve nga disa vende organizuan panelin "Mesazhi Universal i Yunus Emresë".