Në Shqipëri promovohet botomi “Fjalorët e shqipes me turqishten”

Në mjediset e Fondacionit “ALSAR” u promovua këto ditë botimi “Fjalorët e shqipes me turqishten”, vepër e autorit prof. dr. Xhevat Lloshi. Në këtë ceremoni promovimi, nderuan me pjesëmarrjen e tyre personalitete të botës akademike, gjuhëtarë, studiues dhe drejtues të organizatave të shoqërisë civile.