Mijëra fëmijë refugjatë humbin në Gjermani

Çfarë ndodh me fëmijët e humbur? Ku shkojnë ata? Shumë pak dihet se çfarë ndodhë me këta fëmijë. Sepse, nuk bëhen ndjekjet e nevojshme në lidhje me humbjet. Ka shumë pak gjëra që autoritetet dhe sistemet për mbrojtjen e fëmijëve bëjnë për të shpjeguar se çfarë ka ndodhur me këta fëmijë.