Kuzhina turke në rrugët e Stambollit

Jeta aktive e përditshme në rrugët e Stambollit, një nga qytetet më të populluara në botë, ofron shumë alternativa ushqimi si për vendasit, ashtu dhe për turistët e huaj.