Kryeministri Binali Jëlldërëm fillon vizitën zyrtare në Bangladesh

Së bashku me Kryeministrin Jëlldërëm, në Bangladesh, shkoi edhe Zëvendëskryeministri Bekir Bozdaë (Bekir Bozdağ), Kreu i Entit të Çështjeve Fetare, Ali Erbash (Erbaş)  dhe Zëvendëskryetarja e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), Ravza Kavakxhë (Kavakcı).