Konferenca Ndërkombëtare e Mesdheut Lindor

Në Konferencën Ndërkombëtare të Mesdheut Lindor, Drejtori i Komunikimeve të Presidencës tha se është e domosdoshme që të arrihet një zgjidhje e përhershme dhe e drejtë.