Hapet kantieri i Spitalit Rajonal në Fier, financuar nga Republika e Turqisë

Kantieri i Spitalit Rajonal të Fierit është tashmë i hapur dhe po punohet natë e ditë me tre turne për të përmbushur angazhimin e qeverisë turke për realizimin e tij në një afat kohor prej 3-muajsh.