Gli, ‘truproja’ e Shën-Sofisë

Nga kulti pagan, kishë, xhami e muze, Shën-Sofia është kthyer përsëri në xhami.