GJNP-ja do të hetojë krimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze

Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP ose #ICC) vendosi që ajo ka juridiksion mbi krimet e luftës të kryera nga Izraeli në territoret e pushtuara palestineze duke i mundësuar asaj hapjen e një hetimi penal ndaj shtetit hebre.