Ekspresi i Turqisë – Bursa

Ekspresi i Turqisë, një tren imagjinar që ndalet në stacione përrallore, vazhdon të udhëtojë nëpër vende të ndryshme me bukuri të rralla natyrore, kulturore e historike të vendit.