Çfarë po ndodh realisht në Mesdheun Lindor?

Turqia dhe Greqia janë dy civilizimet dominuese në Mesdhe. Ata kanë qenë në prag të luftës më parë, por cila është historia që qëndron prapa mosmarrëveshjes së tyre aktuale? #easternMediterranean #seismicsurveys #naturalgas