Atdheu i Kaltër i Turqisë

Atdheu i Kaltër për Turqinë është qendra e fuqisë gjeopolitike, rruga tregtare mijëravjeçare, vizioni i të ardhmes, garancia e paqes dhe stabilitetit dhe një i tërë e i pandashëm.