57 të vrarëve gjatë protestave në Venezuelë

Pakënaqësia shoqërore që buron nga mungesa e ushqimeve, inflacioni i lartë dhe rritja e numrit të krimeve në Venezuelë u kthye në protesta masive me marrjen e kompetencave të Kongresit në 31 mars nga ana e Gjykatës së Lartë që kontrollohet nga qeveria që udhëhiqet nga Kryetari i Shtetit Nicolas Maduro.