33 maune me ndihma humanitare kalojnë portën kufitare të Turqisë

Fushata humanitare e Turqisë për Halepin ka marrë përmasa të gjera duke përfshirë tërë vendin. Në kuadër të fushatës “Hapni rrugën për në Halep” 33 mauna me ndihma humanitare kanë kaluar portën kufitare Xhilvegëzy të Turqisë për ti ardhur në ndihmë të evokuarve nga Halepi.