VIDEO – Djepi i qytetërimeve filmohet nga ajri

Xhamia “Ebul Menuxhehr” që ndodhet në Rrënojat Ani, të cilat ndryshe njihen edhe se “Qyteti i Botës”, “Djepi i Qytetërimit”, “1001 kisha” dhe “Qyteti me 40 porta” e që janë përfshirë në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s, është xhamia më e vjetër në Anadoll. Përveç pamjeve të xhiruara nga ajri të kësaj xhamie magjepsin edhe pamjet e “Kishës Amenaprgiç”, “Ani”, “Katedrali Ani”, “Kisha Dikran Honentz” dhe “Kisha Abugamir Pavlahuni”. Mbetjet e Rrënojave Ani që ndodhen përgjatë rrugës historike të mëndafshit hedhin dritë mbi historinë e kohërave të lashta.