Universiteti “Yildirim Beyazit” në Ankara

Një video prezantuese e Universitetit “Yildirim Beyazit” në Ankara, një universitet i preferuar nga studentët e huaj.