Tubimi kundër terrorit në Kodrën e Dëshmorëve

Bota e Futbollit turk është bërë një grusht i vetëm dhe marshoi kundër terrorit.