Si trajnohen pilotët e avionëve F-16?

Procesi i trajnimit të pilotëve të avionëve reaktiv F-16


Fjalët Kyçe: F-16 , avionët reaktorë , pilotë , trajnim