Shqiponjat e kufirit në shërbim të atdheut

Ushtari turk vigjilent, me gishtin tek këmbëza dhe syrin tek kufiri i atdheut në zonën bazë të mbrojtjes Karaçali, e cila ndodhet në kufi me Irakun në qytezën Uludere të Shërnakut (Şırnak) dhe emërtohet ndryshe edhe si Foleja e Shqiponjës”. Ushtarët bëjnë rojë edhe kundër kërcënimit terrorist, edhe kundër kontrabandistëve.