Retë dhurojnë festival pamor

Në qendrën e qytetit Ëdër (Iğdır), e njohur ndryshe edhe si Çukurova e Lindjes, retë ndryshojnë vazhdimisht vendndodhje për shkak të ndryshimit të temperaturës nga qendra në pjesët e larta të qytetit duke u dhuruar banorëve një festival pamor.