Prodhimi i çajit në Turqi

Turqia njihet si njëra prej vendeve me klimë të përshtatshme për prodhimin e çajit.