Patrullimet e përbashkëta në Menbixh (me titra)

Autoblindat e ushtrisë turke dhe amerikane të radhitura pranë njëra-tjetrës. Forcat e Armatosura të Turqisë dhe të ShBA-së filluan me patrullime të përbashkëta në Menbixh.