Nënsekretariati i Industrisë së Mbrojtjes

Duke e marrë frymëzimin nga historia e lavdishme Nënsekretariati i Industrisë së Mbrojtjes vazhdon të prodhojë teknologji mbrojtëse për të ardhmen për ta bërë Turqinë edhe më të fortë.