Në festën e ngadhënjimit të Stambollit morën pjesë edhe 1453 kamionë

Përvjetori i ngadhënjimit të Stambollit këtë vit u kremtua me një provë për të thyer një rekord disi ndryshe. Punëtorët e aeroportit të tretë që vazhdon të ndërtohet e përshëndetën Stambollin me 1453 kamionë. (Stambolli është marrë nga bizantinët më 29 maj 1453).