Hoti: Me Turqinë kemi të kaluar, të tashme dhe të ardhme të përbashkët

Intervistë me Zv.ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës në Kosovës, Z. Rexhep Hoti, 2 nëntor 2016 në Ankara, ku ndodhet për një vizitë zyrtare në krye të një delegacioni të shoqëruar edhe me nga gazetarë të RTK-së.