Dhoma e varrit të Ataturkut në Mauzole

Komanda e Mauzoleut po tregon një kujdes të madh për ruajtjen e shtëpisë së përjetshme të liderit të madh Ataturk dhe objekteve të tij brenda. Në muzeun e Ataturkut, ku të bien në sy vitrinat me librat dhe sendet private, përdoren sisteme sigurie të teknologjisë së fundit.