Ankaraja ka të njëjtat të drejta me Nju-Jorkun në luftën kundër terrorit

Yalcin Topçu, Kryekëshilltari i Presidentit Erdogan, tha se ndërkohë që disa insistojnë në sigurinë e kryeqytetit të tyre 10 mijë kilometra larg vendit, kërkimi i sigurisë nga Ankaraja, është një e drejtë e kombit turk.