43 nga 63 zjarre që shpërthyen në gjithë vendin janë marrë nën kontroll

Nga 63 zjarret që shpërthyen në të gjithë vendin brenda dy ditësh, 43 janë marrë nën kontroll.