VIDEO – Eklips i pjesshëm i hënës

Eklipsi i pjesshëm i hënës që u jetua në natën e 7 gushtit 2017 është vëzhguar nga Evropa, Afrika, Azia Jugore dhe Lindore dhe Australia. Toka hyri mes diellit dhe hënës, por pasi që këto tre planete nuk u rreshtuan plotësisht u jetua një eklips i pjesshëm i hënës. Vetëm një pjesë e hënës ka hyrë nën hijen e tokës dhe kjo pjesë dukej më e errët.