Në Stamboll filloi festivali TEKNOFEST-2021

Një vend të rëndësishëm në Festivalin e Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë (TEKNOFEST-2021), që është aktiviteti më i madh i teknologjisë në Turqi, zënë edhe sistemet mbrojtëse që janë prodhuar me mundësi vendore dhe kombëtare.