Kopsht zoologjik me kafshë robotike

Vendin e kafshëve në Kopshtin Zoologjik të Muzeut HornimanLondër të Mbretërisë së Bashkuar e zënë makina dhe pajisje të njohura prej nesh si dhe kafshë gjigande robotike. Me anë të lojërave interaktive dhe konkurseve të ndryshme këto krijesa robotike tregojnë se si punon anatomia e kafshëve të vërteta.