Fushata "Hello Turkiye" do të krijojë ndërgjegjësim global

Fushata “Hello Turkiye” e filluar nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës do të krijojë ndërgjegjësim global.