Al-Babi mundohet të fshijë gjurmët e luftës

Përmasa e vërtetë e dëmit që i ka shkaktuar organizata terroriste DAESH qytezës al-Bab të Halepit doli në dritë pas disa javëve nga çlirimi. Të rikthyerit në al-Bab me ndihmën edhe të afërmeve të tyre po punojnë me vrull për të ndrequr shtëpitë dhe dyqanet e prishura gjatë luftës civile.