Ushtarët izraelitë vrasin pa mëshirë civilët palestinezë

Ushtarët, që vrasin civilët e pambrojtur, brohorasin me gëzim pasi i riu palestinez bie dëshmor.