Përkrahësit e regjimit manifestojnë në shenjë përkrahjeje në shumë qytete të Iranit

Një grup i personave të mbledhur ditën e enjte në qytetin Mesh’hed pa thirrjen e ndonjë subjekti politik, ka protestuar kundër kushteve ekonomike në vend. Këto manifestime, të cilat u kthyen në protesta antiqeveritare, vazhdojnë në qytete të ndryshme të vendit.