Bolivianet dominojnë fuqinë punëtore në ndërtim

Sektori i ndërtimit në Bolivi, në veçanti në kryeqytetin La Paz, po përjeton një ‘bum’ këto vitet e fundit dhe shumicën e fuqisë punëtore e përbëjnë gratë që vijnë nga zonat rurale. Në La Paz gratë vijnë me dëshirën për të punuar, por duke mos i ditur mirë të drejtat që kanë ato bien në një pozitë të hapur për diskriminim dhe abuzim.