Gjuha shqipe tashmë mbrohet zyrtarisht edhe në Turqi

Me vendimin e publikuar në Fletoren Zyrtare më 7 shkurt 2018-të u hap rruga e mbrojtjes zyrtarisht të gjuhës shqipe në Turqi.