Turqi – Arsimit në shkolla i shtohen 3 gjuhë të huaja

Ministria e Arsimit Kombëtar ka shtuar gjuhë të reja në listën e gjuhëve të huaja që mund të mësohen në shkolla.

Turqi – Arsimit në shkolla i shtohen 3 gjuhë të huaja

Vendimi i Këshillit të Ministrave në lidhje me mësimdhënien dhe mësimnxënien në disa gjuhë të caktuara në institucionet formale dhe jo-formale të arsimit është publikuar në Fletoren Zyrtare.

Sipas vendimit nëpër shkolla mësimdhënia dhe mësimnxënia mund të jetë në gjuhët persishte, koreane dhe urdu.Lajme të ngjashme