Turizmi në Turqi – Manastiri i Virgjëreshës (Sumela)

Turizmi në Turqi – Manastiri i Virgjëreshës (Sumela)

Ky objekt kulti me një të kaluar 1.700-vjeçare është një prej manastireve historike më të vjetër dhe më të rëndësishëm në botë.