Turizmi në Turqi – Konia

Turizmi në Turqi – Konia

Qyteti i Koniës, emri i të cilit identifikohet me Mevlana Xhelaledin Rumiun, një nga mendimtarët e famshëm të botës turke dhe islame, ka një histori shumë të pasur. Banimi i qytetit mendohet të ketë filluar në vitet 9.000 p.e.s.