Kuzhina turke - Puding me bajame

Kuzhina turke - Puding me bajame

Si në të kaluarën ashtu edhe sot ëmbëlsirat çdo herë kanë zënë vend të posaçëm në sarajet osmane dhe në mesin e popullit. Ato çdo herë janë në rolin kryesor gjatë gostive, kremtimeve, në ditët dhe netët e shenjta dhe për bajrame.