Kurbani: Afrimi në përkushtim, parim e virtyt

Kurbani: Afrimi në përkushtim, parim e virtyt

Kurbani nuk është vetëm një ndarje materiale me njëri-tjetrin, por në të njëjtën kohë është edhe një ndarje ndjenjash.