Institucionet urëlidhëse të Turqisë – Projektet e Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit (Pjesa 4.)

Institucionet urëlidhëse të Turqisë – Projektet e Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit (Pjesa 4.)

“Bursat e Turqisë” është një program konkurrues për bursë studentore, i cili gëzon mbështetjen shtetërore dhe u ofrohet studentëve të suksesshëm nga vende të ndryshme për të përfituar nga programet me kohë të plotë apo të pjesshme të universitetet turke.