Institucionet urëlidhëse të Turqisë – Projektet e Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit (Pjesa 2.)

Institucionet urëlidhëse të Turqisë – Projektet e Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit (Pjesa 2.)

Në rubrikën tonë “Institucionet urëlidhëse të Turqisë”, vazhdojmë të prezantojmë Departamentin për Turqit Jashtë Shtetit dhe Komunitetet e Afrishme (YTB). Në këtë episod do të flasim për programin “Bursat e Turqisë”, një ndër aktivitetet më të rëndësishme të këtij institucioni.